Ako rozpoznať cievnu mozgovú príhodu ?

Poruchy mimiky tváre

Jedna strana pacientovej tváre je bez mimiky alebo je ochabnutá

Dôkaz:
Požiadajte pacienta, aby sa usmial.
Pri CMP pacient nie je schopný symetrického úsmevu. Naopak, úsmev vyzerá ako grimasa.

Slabosť rúk, zväčša jednostranne

Pacient má jednu stranu tela oslabenú.

Dôkaz:
Požiadajte pacienta, aby zdvihol obe horné končatiny (predpažil, upažil alebo vzpažil).
Pri CMP jedna horná končatina klesá alebo ostane ochabnuto visieť pri tele.

Problémy s rečou

Pacient hovorí nezrozumiteľne, je ťažké mu rozumieť alebo vôbec nedokáže rozprávať.

Dôkaz:
Požiadajte pacienta, aby po Vás zopakoval jednoduchú vetu, napr. "Obloha je modrá".
Pri CMP pacient nie je schopný vetu zopakovať.

Partneri projektu: Cerebrovaskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti Boehringer Ingelheim e-pacient.sk
Created by: MASK agency s.r.o.